Menu Zavřeno

Kontakt

MVDr. Ivana Váňová, PhD.

Ivana Váňová v roce 2010 absolvovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno. V roce obhájila titul Ph.D. v oboru fyziologie a farmakologie, kde se věnovala problematice septických a akutních stavů u psů. Od roku 2017 spolupracuje jako odborný konzultant s veterinární laboratoří Laboklin. Publikovala řadu článků zaměřených na klinickou patologii ve vědeckých odborných časopisech, je autorkou či spoluautorkou desítek konferenčních příspěvků. Pravidelně se účastní konferencí klinické patologie a je členkou Evropské společnosti klinické patologie.

Doubravník 46, 59261 Doubravník

IČO: 03146189

DIČ: neplátce DPH

email: klinpatcz@gmail.com

 

MVDr. Kristína Řeháková, PhD.

Kristína Řeháková je absolventkou Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno. Navazující doktorské studium ukončila v roce 2013 obhajobou dizertační práce na téma: Alterace jaterních funkcí u psů s portosystémovým zkratem. Dlouhodobě působí jako vedoucí Klinické laboratoře pro malá zvířata na FVL VETUNI Brno. V rámci klinicko-patologického servisu zajišťuje především cytologickou diagnostiku. Své výzkumné aktivity orientuje na klinické aplikace fluorescenční průtokové cytometrie. Je autorkou/spoluautorkou několika desítek odborných a vědeckýchpublikací. Pravidelně se aktivně účastní kongresů ESVCP/ECVCP (European Society/College of Veterinary Clinical Pathology).

Lidická 700/19, 602 00 Brno

IČO: 17938813

DIČ: neplátce DPH

email: klinpatcz@gmail.com

 

Děkujeme našim mediálním partnerům: